Tarve:
Matkailuala työllistää Lapin matkailukeskuksissa edelleen, ja tarvitsee uutta työvoimaa tulevina vuosina. Toisen asteen koulutukseen hakeutuvien nuorten ikäluokka pienenee 30-40 prosenttia seuraavien 5-7-vuoden aikana. Pitkistä välimatkoista huolimatta koulutuksen tulisi olla joustavaa, monimuotoista ja saavutettavaa.

Tavoitteet:
  • Pitkällä aikavälillä mahdollistaa matkailualan koulutus erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen niin, ettei fyysistä läsnäoloa välttämättä tarvita oppilaitoksen fyysisissä tiloissa
  • Tässä hankkeessa rakennetaan tutkinnon ”emo-sivustoksi” wiki, jonka kautta tutkinnon suorittamisen vaiheet saavutetaan hybridituotteen idealla
  • Oppimisen tueksi suunnitellaan todellisuuteen rinnastettava 3D -peli tai matkailucase
  • Wikin emo-sivustolle liitetään aiemmin tuotetut verkko-opinnot ja verkkosanomalehdet sekä tuotetaan matkailualan perusteisiin avoin sivusto

Tuotokset ja tulokset:
  • Matkailualan perustutkinnon perusteiden wikin emo-sivusto, jolle on avattu oppilaitoskohtainen opintojen toteuttamissuunnitelma
  • 3D peli tai case -pohjainen ohjelma, toimintaympäristönä matkailukeskus, sen yrityksiä, tuotteita ja palveluja
  • Sosiaalisen median ja muun muassa Horacapro -blogin käyttöönottosuunnitelma ja käyttäminen oman oppilaitoksen lisäksi muissa Lapin matkailukoulutusta antavissa oppilaitoksissa (blogin nimi tulee matkailualan oppimisympäristöistä = hotel, restaurant, catering, program)
  • Matkailukoulutuksen pedagogisten perusteiden, hybridituote-tyyppisen koulutuksen ja oppimisprosessien todentumisen yhdistäminen

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit: Käsitekartta AVO_LAO

www-sivut

Yhteyshenkilö: Riitta Karusaari, riitta.karusaari(at)lao.fi
Hanke on saanut avustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen 2007 ja/tai 2008
Asiasanat: : sosiaalinen media, wikit, blogit, verkko-opinnot