Tarve:
Pirkanmaalla on jo kehitetty työelämälähtöisyyttä ja opetusteknologian hyödyntämistä, mutta liikkuvan kuvan ja videotallenteiden hyödyntämisestä opetuksessa ei ole pilotoituja malleja. Videoteknologian avulla pyritään vastaamaan ammatillisen koulutuksen tarpeisiin lisätä työelämälähtöisyyttä ja autenttisuutta, sekä muun muassa tukea opiskelijan taitojen oppimista ja reflektiovalmiuksien kehittymistä. Videoteknologian käytöllä mahdollistuvat autenttiset kokemukset työelämästä sekä esimerkiksi työelämässä käytetyistä laitteista.
Tavoitteet:

 • Pedagogisten mallien kehittäminen, pilotointi ja arviointi videoteknologian hyödyntämisestä opetuksessa, opiskelijan ohjauksessa sekä opiskelijan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tukena
 • Mallien ja toimintaprosessien kehittäminen ja pilotointi seuraavien kysymysten kautta:
  • Miten videoteknologian avulla voidaan tukea ammatillisten taitojen ja työprosessien oppimista ja kehittymistä sekä opiskelijoiden vertaisoppimista ja itsearviointia
  • Miten videoteknologian avulla voidaan lisätä työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä, sekä tukea oppilaitosten ja/tai tutkintoalojen välistä yhteistyötä
  • Miten videoteknologian avulla voidaan tarjota opiskelijoille autenttisia oppimiskokemuksia, sekä miten videoteknologiaa voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näyttöjen kolmikanta-arvioinnin tukemisessa

Tuotokset ja tulokset:
 • Tuloksena julkaistaan pedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikan, erityisesti videoteknologian tarkoituksenmukaisesta hyödyntämisestä
 • Tulokset/julkaisut wikisivustolla kaikkien käyttöön:
  • Videoklippien hyödyntäminen ammatillisessa opetuksessa ”käsikirjat”
  • Taitojen oppiminen videoteknologiaa apuna käyttäen; hyvät käytänteet ja prosessiesimerkit
  • Opetusteknologia työelämälähtöisyyden tukijana; hyvät käytänteet ja prosessiesimerkit
  • Kuvaukset oppimisprosessin vaiheista erilaisia teknologioita hyödyntäen
  • Oppimisaihiota
  • Jatkuvasti päivittyvä, kaikille avoin videoklippikirjasto verkkoon tai oppimisalustalle

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit: Käsitekartta AmmattiOte

www-sivut:
**http://ammattiote.wikispaces.com/**

http://www.opefoorumi.fi/ammattiote/


Yhteyshenkilö: Petri Jäminki, petri.jaminki(at)pirko.fi
Asiasanat: sosiaalinen media, wikit, videoklipit, suora lähetys (streamaus), oppimisalustat, Moodle, etäopetus