Hankkeen sisältö:
Sosiaalisen median työkalujen hyödyntämiseen perustuvien pedagogisten mallien ja opetuskäytäntöjen suosituksia ammatilliseen koulutukseen

Tavoitteet:
Hankkeessa kehitetään opetuskäytäntöjä, joissa sosiaalisen median työkalut toimivat keskeisenä osana oppimisprosessia. Hankkeessa tutkitaan, miten sosiaalisen median työkaluilla voidaan edistää koko ryhmän yhteisöllistä oppimista ja oppilaiden itsenäistä työskentelyä. Samalla rakennetaan etäopiskeluun soveltuva malli käyttäen sosiaalisen median työkaluja.

Tuotokset ja tulokset:
Sosiaalisen median työkalujen hyödyntämiseen perustuvien pedagogisten mallien ja opetuskäytäntöjen suosituksia ammatilliseen koulutukseen. Etäopiskeluun soveltuva ohjausmalli valituin sosiaalisen median työkaluin. Projektblogi

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit:


www-sivut:
http://projektiblogi.businesscollege.fi

Yhteyshenkilö:
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Päivi Riihelä
email. paivi.riihela(at)businesscollege.fi
puh.0503440305

Asiasanat: