Hankkeen sisältö:
Projektets grundidé är den individuella CV:n i digital form där den studerande kan beskriva sig själv och visa upp vad hon/han behärskar inom sitt område. Med hjälp av en dvd film kan den tilltänkta arbetsgivaren (eller skolan om studeranden väljer att studera vidare), på ett överskådligt sätt se vad den arbetssökande klarar av rent praktiskt. Den studerande filmas i sin arbetsmiljö i skolan under praktiskt arbete och Optimas datanomstuderande filmar och sammanställer filmmaterialet. Den digitala CV:n kan sättas som bilaga till en arbetsplatsansökan eller på lämpligt sätt finnas tillgänglig på webben.

Tavoitteet:
Målet är att 15-20 studerandena med praktisk utbildningsinriktning på avgående årskurser vid Optima ska kunna komplettera sin skriftliga CV så att den på ett bättre sätt dokumenterar och lyfter fram de praktiska färdigheter som den studerande förvärvat under studierna när han/hon söker arbete. Därtill är målet att göra inlärningssituationen mångsidigare genom att låta studerande lära sig och genomföra filmproduktion vid dokumentering av egna och medstuderandes färdigheter och arbete.

Tuotokset ja tulokset:
- Bättre synlighet för studerandenas praktiska färdigheter och större möjlighet att få dem dokumenterade och kunna föra
fram dem inför kommande arbetsgivare. - Införa filmning och filmproduktion som delar i en mångsidigare användning av undervisningsteknologi och IKT i undervisningen.- Skapa möjlighet att ur filmproduktionerna göra urval som kan användas i undervisningen för att komplettera och berika yrkeslärarnas nätbaserade läromaterial.- Tillhandahålla ett konkret och motiverande arbetsprojekt för datanomlinjens studerande, som utför filmning och filmproduktionsarbete.- Ta i bruk nya innovativa verksamhetsformer och tekniker inom undervisningsteknologi och IKT i undervisningen, utan att öka arbetsbördan för de ordinarie yrkeslärarna.

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit:


www-sivut:
www.optimaedu.fi/projekt

Yhteyshenkilö:
Optima samkommun
Ann-May Pitkäkangas
email.ann-may.pitkakangas(at)optimaedu.fi
Puh. 044-7215234

Asiasanat: