PEDASOS - Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen sosiaalisen median tuella

PedaSos – hankkeen tavoitteena (linkki Opefoorumille) oli uusien, monipuolisten pedagogisten mallien kehittämien ja kokeilu sosiaalisen median tuella, sosiaalisen median roolin vahvistaminen opetus- ohjaus- ja oppimisprosesseissa sekä sosiaalisen median välineiden tarkoituksenmukainen yhteiskäyttö erilaisissa opetustilanteissa. Tavoitteena oli, että opetushenkilöstön osaaminen laajenee ja monipuolistuu. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Lue lisää hankkeesta ja siitä, millaisia tuloksia toteutusaikana saatiin!Pulpetista tabletille - mobiililaitteet ammatillisessa koulutuksessa

"Opettajien osaaminen on kaiken lähtökohta. Osaava opettaja innostuu, kokeilee ja osaa edistää oppilaidensa oppimista. Tämä vaatii laitteisiin ja toimintatapoihin tutustumista ja sitä työtä on paljon." Näin pohtii Pulpetista tabletille - mobiililaitteet ammatillisessa koulutuksessa -hankkeen vetäjä Hanna Frilander. Tässä jo päättyneessa hankkeessa pyrittiin määrittelemään tablet-laitteiden hallinnointia ja mallintamaan niihin liittyviä pedagogisia ratkaisuja.

Lue Hanna Frilanderin loppupohdintaa Pulpetista tabletille -hankkeesta.


iLearn: Nätverk för e-lärande

iLearn: Nätverk för e-lärande on Pohjanmaalla Vaasassa Yrkesakademin i Österbottenissa (YA!) toteutettava ammatillisten oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa on lisäksi ollut yhteistoteuttajina mukana kolme muuta ruotsinkielistä ammatillista koulutusorganisaatiota, Axxell Utbildning Ab, OptimajaPrakticum.
Hankkeen päätavoitteena on ollut tarjota ja kehittää uudenlaisia, moderneja e-oppimisen välineitä opettajille. Hankkeessa on pyritty uudistamaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suuntaviivoja testaamalla aktiivisesti koulutusteknologiaa, mobiililaitteita ja e-oppimisen välineitä.

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista!