Hankkeen sisältö:


Tavoitteet:
1.Varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen tasa-arvoinen saatavuus
2. Lisätä opiskelijan yksilöllistä ohjaamista ja arviointia työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana
3. Vahvistaa opiskelijan itsearviointi- ja tavoitteenasettelutaitoja
4. Vahvistaa opiskelijan sisäistä yrittäjyyttä
5. Monipuolistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä

Tuotokset ja tulokset:
1)Työssäoppimisen ohjaamisen ja arvioinnin eTaitava -toimintamalli. -kuvattu opiskelijan toimintaprosessi, joka sisältää ohjelmaan perehdyttämisvaiheen, käytön aikaisen tuen sekä loppupalautteen.-teknisen tuen ja opettajien välinen toimintamalli, joka sisältää aikataulun sekä vastuut prosessissa.
2) tutkintokohtaisia ja koulutusalakohtaisia
kysymyssarjoja opiskelijan ohjaukseen. Esimerkiksi kysymykset koko rakennusalan perustutkinnon 2008 kaikkiin tutkinnon osiin.
3) tutkintokohtaisia ja koulutusalakohtaisia ammattiosaamisen näyttöihin ohjaavia kysymys- ja arviointisarjoja
4) opiskelijahallintajärjestelmän ja eTaitavan yhteensopivuutta kehitetty ja testattu

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit:
Yhteistyösopimus: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, heli.kinnunen@jamk.fi Muu yhteistyö: Mobiilipalvelun tuottaja: Mobiletools international Oy, myöhemmin eHR.fi / Wellworks Oy, Jussi Rautalampi, jussi.rautalampi@ehr.fi Työssäoppimispaikkojen yhteistyö: Vaasan & Vaasan ja Kahvila Satumaa Yhteistyöoppilaitokset levitys ja kokemusten vaihto: Koulutuskeskus Sedu, Ylivieskan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus

www-sivut:


Yhteyshenkilö:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Riekko Sari
email. sari.riekko@jao.fi
puh. 0403416155

Kohderyhmä
Opettajat (22 hlöä): Osallistuvat tuomalla hankkeen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen didaktis-pedagogisen perustutkintokohtaisen näkökulman sekä perehdyttävät uudet opiskelijat ja työpaikkaohjaajat eTaitava -toimintamallin käyttäjiksi. Toimivat uusien opettajien tutoreina. Arvioivat ja kehittävät mallia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijat (164 hlöä): Osallistuvat eTaitava -toimintamallin kehittämiseen testausvaiheessa käyttäjinä sekä kehittävät mallia antamalla palautetta mallin toimivuudesta ja ohjausta ja arviointia varten laadituista kysymyssarjoista. Työpaikkaohjaajat (3 hlöä): Osallistuvat eTaitava -toimintamallin kehittämiseen testausvaiheessa käyttäjinä sekä kehittävät mallia antamalla palautetta mallin toimivuudesta ja ohjausta ja arviointi varten laadituista kysymyssarjoista. Perustutkinnot joilla kokeilua toteutettiin: Liiketalous, hotelli ja ravintola-ala, matkailuala, elintarvikeala, rakennusala, puuala, pintakäsittely, kauneudenhoitoala, vaatetusala, kuvallisen ilmaisun, audiovisuaalisen viestinnän ja sosiaali- ja terveysala.

Asiasanat: